Kontorsmaterial som kompletterar teknik på företaget

Samhället har under en tid genomgått en allt större digitalisering, där analoga arbetsmetoder och material har ersatts av digitala sådana. Kontor och arbetsplatser har gått över från att använda papper, pennor och bläck till övervägande digitala processer. Men i många fall är traditionella kontorsmaterial fortfarande helt nödvändiga för verksamheten, och kan även rädda många av företagets funktioner vid cyberattacker.

Ett kontor behöver en stor variation av kontorsmaterial för att kunna drivas på ett effektivt sätt. Medarbetarna är i behov av block och pennor för att snabbt kunna skriva ner idéer. Även om det är vanligt numera att en stor del av kommunikationen sker digitalt, kan det vara nödvändigt att skicka viktiga dokument och andra objekt med vanlig post. Då behövs emballage, kuvert och frimärken. En annan populär kategori inom kontorsmaterial är almanackor som används för planering.

Viktigt för säkerheten

För att kunna upprätthålla alla funktioner i verksamheten är det viktigt att ha en plan om något går fel. När IT-företaget Tietoevry utsattes för en cyberattack fick Akademiska sjukhuset gå över till att använda penna, papper och fax. Attacken påverkade sammanlagt 120 myndigheter och flera andra svenska företag. Digitaliseringen har haft en stark inverkan på näringslivet, men det är inte självklart att alla digitala processer fungerar. Då kan traditionella kontorsmaterial vara något av räddaren i nöden, vilket gör det möjligt att fortsätta driva företaget.

Populariteten hos analoga medier stiger

Trots att vår tid är väldigt digitaliserad ökar populariteten för olika analoga medier. Hit hör tryckta böcker, vinylskivor och snabbkameror. Unga människor återupptäcker analoga hjälpmedel som anteckningsböcker och almanackor, som är mer estetiskt tilltalande och användarvänliga än en app på mobilen. Papper och penna har en direkthet och enkelhet som passar bra för skapande. Företaget Google använder fortfarande papper i första steget av varje produktdesign, där ingenjörerna först går en obligatorisk ritkurs. Google upptäckte liksom många andra företag att på detta sätt blir idéerna bättre och inte begränsade av vilken mjukvara som används.